Ngày
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Wednesday
19/09/2018
08h00
- Triển khai tham mưu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại  
  • Thực hiện: VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh, Các phong chuyên môn
Hội trường tầng 2 Sở Thông tin và Truyền thông
Thursday
20/09/2018
14h00
- dự giao ban Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
  • Thực hiện: đ/c Trần Văn Nam
  • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông
08h00
- dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH
  • Thực hiện: đ/c Trần Văn Nam
  • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông
14h30
- dự ban chỉ huy thống nhất tổ chức họp các thành viên lấy ý kiến dự thảo
  • Thực hiện: đ/c Trần Văn Nam
  • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông
15h00
- họp đóng góp ý đưa ra những giải pháp tối ưu trong nâng cấp và vận hành ứng dụng hệ thống thư viện điện tử,
  • Thực hiện: đ/c Phạm Đức Lộc
  • Lái xe: Đặng Kim Trung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch