Ngày
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Tuesday
20/11/2018
- dự đoàn kiểm tra việc thực hiện QĐ số 81/2014/QĐ-TTg
  • Thực hiện: đ/c Đoàn Ngọc Vinh
Các Huyện trên địa bàn tỉnh
08h30
- dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018
  • Thực hiện: đ/c Châu Ngọc Ba
  • Lái xe: Đặng Kim Trung
Khách sạn Lodge
Wednesday
28/11/2018
08h00
- dự họp báo Ngày cà phê
  • Thực hiện: đ/c Châu Ngọc Ba
  • Lái xe: Đặng Kim Trung
Trung tâm hội nghị tỉnh Đăk Nông