Ngày
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Tuesday
20/08/2019
07h30
hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
  • Thực hiện: Đoàn Ngọc Vinh
  • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Phòng họp số 6 Tỉnh ủy
08h00
Đi kiểm tra
  • Thực hiện: Đội liên ngành
  • Lái xe: Đặng Kim Trung
Tại các huyện, thị xã