Ngày
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Tuesday
17/07/2018
07h30
Diễn tập phòng thủ Huyện Đăk R'Lấp
 • Thực hiện: Đ/c Trần Văn Nam và thành phần tham gia diễn tập
 • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Huyện ĐăkR'Lấp
Wednesday
18/07/2018
07h30
Học Nghị quyết
 • Thực hiện: Châu Ngọc Ba, Đoàn Ngọc Vinh, Phạm Đức Lộc, Đoàn Ngọc Lộc, Nguyễn Thị Hoa
 • Lái xe: Đặng Kim Trung
Hội trường 300 chỗ - Trung tâm Hội nghị
Thursday
19/07/2018
08h00
Dự họp với đoàn công tác của văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
 • Thực hiện: Đoàn Ngọc Vinh
 • Lái xe: Đặng Kim Trung
Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT
Friday
20/07/2018
09h00
- họp nghe kết quả khảo sát của Đoàn Khảo sát UNESCO
 • Thực hiện: Trần Văn Nam
 • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
phòng họp số 4 - Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nồng
Tuesday
24/07/2018
08h00
- dự họp hội đồng Nhân dân tỉnh Đăk nông khoá III
 • Thực hiện: Trần Văn Nam
 • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
Trung tâm hội nghị tỉnh Đăk Nông
Tuesday
02/07/2019
08h00
dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương
 • Thực hiện: Trần Văn Nam
 • Lái xe: Hoàng Ngọc Thanh
phòng họp Trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh